****..เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นเปลี่ยน URL ใหม่ เป็น http://www.khonkaen.mol.go.th